طالع بینی و فال بینی ایرانی و فال حافظ
 • نمايش صفحه شماره 2
 • در واقع باید گفت اساس علم نجوم که خود دانش پر رمز و رازی است ، توسط مصریان باستان پایه گذاری شده است . تحقیقات دانشمندان نشان می دهد که مصریان قدیم به منابع بسیاری در این زمینه دسترسی داشته اند .

  کاهنان مصر باستان در معبد « آمون رع » به ریاضت و آموزش علم پنهانی می پرداختند و یکی از وظایف آنان ، پیشگویی و آینده نگری برای فراعنه و بزرگان آن زمان ، از طریق علوم خفیه و علم نجوم بوده است . کاهنان مصری با استفاده از محاسبات دقیق ریاضی و نجومی ، موقعیت خورشید و ماه و دیگر کرات آسمانی را در لحظۀ تولد افراد محاسبه و سرنوشت حال و آیندۀ او را حدس می زدند.

  امروزه تحقیقات دانشمندان نشان داده که قرار گرفتن ماه و خورشید در نزدیکی هر یک از اجرام آسمانی تاثیر شگرف و متفاوتی روی کلیۀ موجودات زندۀ زمینی از جمله انسان دارد .

  تحقیقات نجومی و پزشکی تایید دارد که میزان هورمون موجود در بدن مونث ، با موقعیت ماه در محدودۀ مجموعه ستارگان همخوانی دارد . به همین علت به هنگام ظهور بدر ماه ، رفتارهای غیر عادی در زنان ظاهر می گردد .

  همچنین تحقیقات نشان داده که موقعیت خورشید و ماه و محل قرار گرفتن آنها ، در موجودات ضعیف ، به خصوص نوزادان تازه متولد که دارای جمجمه ای نرم و غضروفی هستند ، تاثیر به سزایی دارد . ضمناً تایید گردیده که در لحظه های اول تولد ، کوچکترین تغییر در میدان مغناطیسی و جاذبه زمین ، باعث جهش و فعال شدن سلولهای مغز نوزاد می شود و این جهش بستگی به میزان تغییرات مغناطیسی و جاذبه از یک طرف ، و محل تاثیر پذیری از طرف دیگر دارد .

  به طور مثال اگر این تاثیر در بخش میانی و حافظل عمیق باشد ، نوزاد در آینده دارای حافظه ای قوی خواهد شد و اگر تاثیر در مرکز احساسات مغر عمیق تر باشد ، نوزاد در آینده طبعی هنری و زیبا شناسه خواهد داشت .

  علاوه بر تاثیر جاذبۀ خورشید و ماه ، تاثیر میدانهای انرژی مجموعه ستارگان و کهکشان ها که ماه یا خورشید در محدودۀ آنها قرار گرفته اند ، بر موجودات زنده محرز گردیده است .

  به طور مثال هرگاه خورشید در محدودۀ کرۀ مشتری باشد ، هم خورشید ، هم ماه و هم زمین در معرض تکان های شدید قرار می گیرند .همچنین هرگاه خورشید به مشتری و به خصوص به مریخ نزدیک شود ، طوفانها و زلزله های شدیدی روی زمین اتفاق می افتد .

  این تاثیر گاه آنچنان قوی است که در مسیر حرکت زمین به دور خورشید ، ایجاد می کند و این نوع حرکت موجب تکان های شدید زمین می شود . بر این اساس بسیاری از منجمین و مورخین بر این عقیده اند که این تغییر مسیر و لرزش ، به طور ناخودآگاه ، سلسله اعصاب موجودات زنده را تحریک کرده و باعث بروز ناهنجاری های اجتماعی می گردد . همچنین بسیاری بر این باورند که همین مسئله موجب بروز جنگها و شورش ها و اختلافات عظیم بشری بوده و هست .

  همان طور که می دانیم ، ظهور کامل بدر ماه باعث تغییرات زیادی روی جمادات ، نباتات ، حیوانات و از جمله ذهن افراد بشر می شود . به خصوص روی متولدین تیرماه . یکی از تاثیرات مهم کره ماه بر زمین ، بروز جزر و مد است. این تاثیر چنان شدید است که آب دریاها و اقیانوسها ، گاه تا ارتفاع شش متر بالا و پایین می رود . حال چنانچه بدر ماه در موقعیت برج جوزا ( خرداد ) قرار بگیرد ، جاذبۀ ماه بالا رفته و میزان جزر و مد تغییر خواهد کرد .

  همچنین اثر ارتعاشی انرژی ماه در شبهای بدر کامل ، بر روی ضمیر ناخودآگاه انسان ، بسیار بیشتر از مواقع دیگر است . در چنین مواقع رفتار غیر متعارف و گاه جنون آمیزی از بعضی افراد سر می زند . تغییر حالات و رفتار بعضی خانمها ، به خصوص متولدین تیرماه ، در شبهای بدر کامل نشانگر همین اثر است .

  علاوه بر کرۀ ماه ، هر یک از اجسام دیگر آسمانی به صورت یک مرکز انرژی ، ارتعاشاتی را به سوی زمین می فرستند که این ارتعاشات با برخورد به کرۀ زمین و تماس با کانون حیاتی ما و اثر گذاری بر ضمیر ناخودآگاه ما تغییراتی در منش رفتاری و شخصیتی ما به وجود می آورد .

  به طور مثال ، بنا به نظر دانشسمندان ، خورشید نمایانگر ضمیر ناخود آگاه و شخصیت اصلی افراد است . عطارد نمایانگر برقراری ارتباط ما با دیگران است . ستارۀ زهره نمایانگر ارتباط عاطفی بین افراد است . مریخ نمایانگر رابطۀ خصومت آمیز و کینه توزی است . ژوپیتر نمایانگر پیشرفت و توسعه ماست . زحل نمایانگر تجربیات زندگی و دینی ماست . اورانوس نمایانگر ارتباط اجتماعی و درک عقاید است . نپتون نمایانگر دنیای غیر متعارف و تجربیات فراسوی ضمیر آگاه است . پلوتون نمایاگر تسلیم ما به خواسته ها و آرزوهای درونی است که مایلیم از آنها در زندگی مادی برخوردار شویم .

  باید توجه داشت که هر چه فاصلۀ این کرات و سیارات ، به خصوص در وقت تولد ، از زمین بیشتر باشد ، به همان نسبت اثری ملایم تر بر ضمیر ناخودآگاه ما می گذارند و هر چه نزدکتر باشند  ، اثر شدید تری خواهند داشت .

  اما ترتیب سیارات منظومۀ شمسی که در بالا به آنها اشاره کردیم ، به شرح ذیل می باشند :

   

  1-    عطارد : اولین سیارۀ منظومه شمسی کرۀ عطارد است . رنگ این کره قرمز است و می توان آن را به هنگام غروب آفتاب در سمت مغرب ، یا قبل از طلوع خورشید در سمت مشرق مشاهده کرد . این سیاره دارای تاثیرات زیادی روی ذهن متولدین خرداد و شهریور ماه می باشد .

  2-    زهره : دومین سیارۀ منظومۀ شمسی کرۀ زهره است . این کره را می توان قبل از طلوع خورشید در مشرق یا بعد از غروب آفتاب در مغرب مشاهده کرد . این سیاره تاثیرات زیادی روی ذهن متولدین اردیبهشت ، مهر و دی ماه دارد .

  3-    زمین : سومین سیارۀ منظومۀ شمسی زمین است که از نظر بزرگی در مقام پنجم قرار دارد . همین ارزش برای زمین بس است که انسان یعنی اشرف مخلوقات ، در آن حیات و سکنا گزیده و برای شناخت کائنات و تسخیر فضا از روی آن گام بر می دارد .

  4-    مریخ : چهارمین سیارۀ منظومۀ شمسی کرۀ مریخ است . رنگ این کره نارنجی است . این سیاره تاثیرات زیادی روی ذهن متولدین فروردین ماه دارد .

  5-    مشتری : پنجمین سیارۀ منظومۀ شمسی کرۀ مشتری است . این کره از لحاظ بزرگی در مقام اول است و به آن غول منظومۀ شمسی می گویند . این سیاره با جاذبۀ عظیمش ، تاثیر زیادی روی ذهن متولدین آذر ماه دارد .

  6-    زحل : ششمین سیارۀ منظومۀ شمسی کرۀ زحل است . این سیاره از لحاظ بزرگی در مقام دوم قرار دارد . این سیاره تاثیر زیادی روی ذهن متولدین آبان ماه دارد .

  7-    اورانوس : هفتمین سیارۀ منظومۀ شمسی کرۀ اورانوس است . این سیاره تاثیرات زیادی روی ذهن متولدین بهمن ماه دارد .

  8-    نپتون : هشتمین سیارۀ منظومۀ شمسی کرۀ نپتون است . این سیاره تاثیرات زیادی روی ذهن متولدین اسفند ماه دارد .

  9-    پلوتون : نهمین سیارۀ منظومۀ شمسی کرۀ پلوتون است . این سیاره مانند زحل ، تاثیرات زیادی روی ذهن متولدین آبان ماه دارد .

   

  1 2 3 4
  لينک هاي مرتبط با اين بخش
   فال و طالع بینی ایرانی
   منسوبات متولدین فروردین ماه
   مشخصات کلی متولدین فروردین
   خصوصیات مردان متولد فروردین
   خصوصیات زنان متولد فروردین
   منسوبات متولدین اردیبهشت ماه
   مشخصات کلی متولدین اردیبهشت
   خصوصیات مردان متولد اردیبهشت
   خصوصیات زنان متولد اردیبهشت
   منسوبات متولدین خرداد ماه
   مشخصات کلی متولدین خرداد
   خصوصیات مردان متولد خرداد
   خصوصیات زنان متولد خرداد
   منسوبات متولدین تیر ماه
   مشخصات کلی متولدین تیر
   خصوصیات مردان متولد تیر
   خصوصیات زنان متولد تیر
   منسوبات متولدین مرداد ماه
   مشخصات کلی متولدین مرداد
   خصوصیات مردان متولد مرداد
   خصوصیات زنان متولد مرداد
   منسوبات متولدین شهریور ماه
   مشخصات کلی متولدین شهریور
   خصوصیات مردان متولد شهریور
   خصوصیات زنان متولد شهریور
   منسوبات متولدین مهر ماه
   مشخصات کلی متولدین مهر
   خصوصیات مردان متولد مهر
   خصوصیات زنان متولد مهر
   منسوبات متولدین آبان ماه
   مشخصات کلی متولدین آبان
   خصوصیات مردان متولد آبان
   خصوصیات زنان متولد آبان
   منسوبات متولدین آذر ماه
   مشخصات کلی متولدین آذر
   خصوصیات مردان متولد آذر
   خصوصیات زنان متولد آذر
   منسوبات متولدین دی ماه
   مشخصات کلی متولدین دی
   خصوصیات مردان متولد دی
   خصوصیات زنان متولد دی
   منسوبات متولدین بهمن ماه
   مشخصات کلی متولدین بهمن
   خصوصیات مردان متولد بهمن
   خصوصیات زنان متولد بهمن
   منسوبات متولدین اسفند ماه
   مشخصات کلی متولدین اسفند
   خصوصیات مردان متولد اسفند
   خصوصیات زنان متولد اسفند
   فال حافظ
  PRchecker.info